دانشگاه علوم پزشکی فارسان
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
مادران


شرح وظايف كارشناس سلامت مادران در شبكه بهداشت و درمان شهرستان فارسان

-         بررسي و تجزيه وتحليل شاخص هاي برنامه سلامت مادران و شناسايي مشكلات برنامه در منطقه تحت پوشش و تعيين اولويت هاي برنامه از طريق مقايسه شاخص ها با شاخص هاي استاني و كشوري ونياز سنجي هاي انجام شده در شهرستان و طراحي مداخلات متناسب با اولويت ها ومشكلات و برنامه ريزي جهت اجراي اين مداخلات ، تدوين برنامه عملياتي باتوجه به اولويت ها ومداخلات و تعيين ميزان پيشرفت و دستيابي به اهداف برنامه در پايان هر فصل و تهيه مستندات

-         تدوين برنامه آموزشي براي نيروهاي ارائه دهنده خدمت به مادران اعم از ماماها، مراقبين سلامت و بهورزان در خصوص موضوعات آموزشي سلامت مادران، تهيه فرمهاي 26 يا طرح درس براي برگزاري كارگاه ها و جلسات آموزشي مرتبط با سلامت مادران ، هماهنگي جهت برگزاري كارگاه ها و جلسات آموزشي در تاريخ هاي تعيين شده ، تهيه برنامه كارگاه و تعيين مدرسين و موضوعات ، تهيه آزمون هاي آغازين وپاياني كارگاه و تعيين ميزان پيشرفت علمي و مهارتي شركت كنندگان در كارگاه آموزشي ، انجام ارزشيابي كارگاهها و بهره مندي ازنتايج ارزشيابي در برگزاري كارگاه هاي بعدي

-         هماهنگي و پيگيري تجهيز كلاس هاي آمادگي زايمان فيزيولوژيك و برگزاري كلاس هاي مذكور و پايش اين كلاس ها در راستاي افزايش زايمان هاي فيزيولوژيك در شهرستان

-         نظارت بر شناسايي و پيگيري مادران باردار پرخطر و پيگيري مادران باردار پرخطر به طور مستقيم از طريق ارتباط با رابطين بيمارستاني مادران پرخطر بستري شده يا اعزام يا ارجاع شده به بيمارستان هاي استان تا حصول بهترين نتيجه ، و برنامه ريزي جهت كاهش بارداري هاي پرخطر و مرگ ومير و بيماري وناتواني مادران باردار

-         برنامه ريزي جهت انجام اقدامات خارج بيمارستاني جهت كاهش مرگ ومير و بيماري و ناتواني در مادران باردار

-         برنامه ريزي و نظارت بر ارتقاء پوشش مراقبت هاي پيش از بارداري، دوران بارداري و پس از زايمان

-         ارزشيابي و پايش نحوه ارائه خدمات سلامت مادران باردار نيروهاي ارائه دهنده خدمت ، با هدف بهبود كيفيت و كميت ارائه خدمات به مادران باردار و پس از زايمان و زنان در سنين باروري وارائه پسخوراند به ارائه دهندگان خدمت

-         آموزش پزشكان، ماماها و مراقبين سلامت تازه وارد به سيستم و بازآموزي پرسنل ارائه دهنده خدمات به مادران

-         مطالعه دستورعمل ها و پروتكل هاي رسيده از استان در خصوص سلامت مادران و اطلاع رساني و ارسال به مراكز خدمات جامع و خانه هاي بهداشت تحت پوشش و آموزش نكات اجرايي در اين دستورعمل ها به ارائه دهندگان خدمات به مادران باردار

-         تهيه و تدوين برنامه آنكال سلامت مادران و ارسال به معاونت محترم بهداشتي و مراكز خدمات جامع تحت پوشش و گزارش مادران باردار پرخطر و اعزامي يا ارجاعي يا بستري شده به معاونت محترم بهداشتي استان

-         هماهنگي با كارشناس روانشناسي و اجتماعي شبكه و معرفي مادران باردار Addict  يا مشكوك به Addiction و همچنين مادران باردار مبتلا به مشكلات روحي رواني و اقدام به خودكشي ،جهت دريافت مشاوره و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب

-         گزارش عملكرد مالي برنامه سلامت مادران به صورت فصلي ، گزارش عملكرد كلاس هاي آمادگي زايمان به صورت شش ماهه و گزارش عملكرد برنامه PMTCT ( پيشگيري از انتقال HIV/AIDS از مادر به جنين ) و نظارت از اجراي اين برنامه ، گزارش بررسي پرونده الكترونيك مادران باردار و پس از زايمان براساس نشانگرهاي برنامه مادران

-         تامين اعتبار براساس اعتبارات ارسالي از معاونت محترم بهداشتي استان جهت برنامه سلامت مادران و كلاس هاي آمادگي زايمان و پيگيري تامين وخريد اقلام خواسته شده و برنامه ريزي جهت كاربرد اقلام در راستاي ارتقاء سلامت مادران تحت پوشش

-         نظارت و همكاري بر برآورد مكمل هاي دارويي مورد نياز در دوران پيش از بارداري، بارداري و پس از زايمان ، و نظارت بر توزيع و آموزش در خصوص نحوه مصرف اين مكمل ها

-         شركت در كارگاه هاي آموزشي و توجيهي استاني برنامه هاي سلامت مادران ، و انتقال اين اطلاعات و محتواي آموزشي به پرسنل ارائه دهنده خدمات سلامت مادران در شهرستان

-         ارتقاء زايمان هاي ايمن وبهداشتي و پيشگيري از وقوع زايمان هاي غيربهداشتي در جمعيت تحت پوشش و برگزاري همايش زايمان طبيعي و تقدير ازمادران موفق در امر زايمان طبيعي و فيزيولوژيك

-         درصورت وقوع مرگ مادر باردار ، بررسي پرونده الكترونيك مادر و نحوه ارائه مراقبت ها و خدمات به اين مادر از طريق مصاحبه با پزشك و ارائه دهندگان خدمات سلامت مادران و خانواده مادر متوفي و بررسي مدارك موجود ومستندات موجود دراين رابطه و تهيه گزارش و تشكيل كميته مرگ شهرستاني مرگ مادر ، و ارسال گزارش فوري مرگ مادر به معاونت محترم بهداشتي دانشگاه و تهيه و اجراي مداخلات براي پيشگيري از موارد مرگ مادر مشابه و قابل اجتناب

-         نظارت برنحوه ارائه خدمت به مادران باردار عشاير و ميهمان

-         تهيه نامه مادران باردار انتقالي از شهرستان به شهرستان ها و استان هاي ديگر و پيگيري هاي تلفني و مكاتبه تا رسيدن مادر به مقصد و دريافت خدمات دوران بارداري

-         ارائه خدمات و همكاري در مواقع اپيد مي ها و بحران ها به مادران باردار تحت پوشش و آموزش نيروهاي تحت پوشش درارتباط با نحوه ارائه خدمت به مادران باردار و نوزادان و زنان در سنين باروري جهت كاهش مرگ ومير و بيماري و ناتواني در مادران باردار و نوزادان

-         تقدير از نيروهاي تحت پوشش به مناسبت روز ماما و هفته سلامت با هدف افزايش انگيزه و ارتقاء كيفيت و كميت ارائه خدمت به مادران باردار وسلامت مادران باردار

-         پاسخ به مكاتبات استاني سلامت مادران باردار

-         انجام اقدامات درخصوص صورتجلسات كميته هاي دانشگاهي ترويج زايمان طبيعي و كاهش مرگ و پاسخ به مكاتبات استاني در خصوص اقدامات انجام شده

-         همكاري با واحدهاي ديگر در صورت لزوم

-         همكاري جهت جلب حمايت هاي برون بخشي و مشاركت هاي مردمي در راستاي ارتقاء سلامت مادران

-         همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي و اجرايي استاني و دانشگاهي ابلاغ شده در خصوص ارتقاء سلامت مادران

 

تاریخ به روز رسانی: 1399/02/30
تعداد بازدید: 1347
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : فارسان ،بلوار آيت الله خامنه اي ، روبروي پاسگاه
كدپستي : 8861791147        تلفن :33225552-038
دور نگار :  33223778-038
تاریخ بروز رسانی 1399/05/21
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal