دانشگاه علوم پزشکی فارسان
۱۳۹۹/۷/۱۰
واحد جمعيت و سلامت خانواده
واحد سلامت خانواده و جمعيت شهرستان فارسان از واحدهاي ستادي اين مجموعه مي باشد كه در راستاي اهداف بهداشتي و درماني
مركز بهداشت ( تامين ، حفظ و ارتقاي سطح سلامت اعضاي خانواده ) بر اساس برنامه ريزي عملياتي ، حمايت و پشتيباني در محورهاي آموزشي ، خدماتي ، مشاوره ، نظارت و پايش فعاليت مي نمايد . در حال حاضر تيم واحد شامل يك نفر پزشك عمومي دونفر كارشناس ماما ، يك نفر كارشناس بهداشت خانواده و يك نفر كاردان بهداشت خانواده كه با همكاري و همفكري و تعامل صادقانه درون واحدي و كسب رهنمودهاي ارشادي از مديريت مجموعه و نيز از واحدهاي نظارتي دانشگاه در حال فعاليت است ما حصل و برونده تلاش اين واحد حفظ سلامتي گروههاي آسيب پذير نظير نوزادان ،كودكان ،مادران باردار،سالمندان خواهد بود.
تاریخ به روز رسانی: 1399/02/27
تعداد بازدید: 135
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved