۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
1393/05/27 /Dorsapax//Data/Sub_23/File/Resize/dr fazeli2CCCCCCCCCCCC.JPG
شهرستان فارسان پيشتاز در راه اندازي سيستم مكانيزاسيون پذيرش و داروخانه در مراكز بهداشتي و درماني براي اولين بار در سطح استان

به گفته دكتر مجيد فاضلي سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان فارسان برايي اولين بار در سطح استان سيستم مكانيزاسيون پذيرش و داروخانه در مراكز بهداشتي و درماني اين شهرستان راه اندازي گرديد ه گفته ايشان در اين سيستم مديريت پذيرش بيماران ، ويزيت بيمار و تحويل دارو كاملا مكانيزه بوده و روند انجام امور از حالت كار دستي خارج شده و سبب تسهيل در امور مربوط به خدمت رساني به بيمارن و مراجعين مي گردد. همچنين قابل ذكر است چندين جلسه اموزشي جهت تكنسين هاي دارويي و متصديان پذيرش مراكز بهداشتي و درماني با همت كارشناس انفورماتيك شبكه با همكاري كارشناسان كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي استان جهت آشنايي با روند انجام امور مكانيزاسيون برگزار گرديده است

تعداد بازدید: 6
Powered by DorsaPortal