۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
1397/05/23 /Dorsapax//Data/Sub_23/File/Resize/IMG_3264C.JPG
كارگاه آموزشي خشونت خانگي (همسرآزاري-كودك آزاري)
كارگاه آموزشي خشونت خانگي همسرآزاري-كودك آزاري جهت مراقبين سلامت  درسالن اجتماعات بهورزي شهرستان فارسان برگزارگرديد ابتدا دكترفاضلي ضمن خيرمقدم به حاضرين درجلسه درخصوص اهميت غربالگري سلامت اجتماعي وشناسايي موارد كودك آزاري وهمسرآزاري ومداخله ودرمان تاكيد كردندسپس خانم اسلامي كارشناس مسئول سلامت روان شبكه طبق دستورالعمل آموزشهاي لازم دراين خصوص را به حاضرين دادندودرپايان جلسه از حاضرين پس ازمون بعمل آمد
تعداد بازدید: 6
Powered by DorsaPortal