۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
1396/04/21 /Dorsapax//Data/Sub_23/File/Resize/برگزاري نشست توجيه پنل مديريت سلامت و گزارشگري سامانه سيب.jpg
برگزاري نشست توجيه پنل مديريت سلامت و گزارشگري سامانه سيب
نشست توجيه پنل مديريت سلامت و گزارشگري سامانه سيب مورخ 20/4/1396 در محل سالن جلسات بهورزي با حضور سرپرست شبكه بهداشت و درمان فارسان؛ معاونت بهداشتي؛ كارشناسان شبكه؛ پزشكان و مراقبين سلامت شبكه بهداشت و درمان شهرستان فارسان برگزار شد.
در ابتدا دكتر فاضلي اهداف جلسه را بيان نمود و سپس آقاي عقيلي در ارتباط با جزييات پنل مديريتي توضيحات كامل را بيان داشتند سپس در همين زمينه بحث و تبادل نظر نمودند.
تعداد بازدید: 7
Powered by DorsaPortal