۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
1395/12/15 /Dorsapax//Data/Sub_23/File/Resize/IMG_1116.JPG
كميته سلامت رواني ،اجتماعي ، اعتيادو الكل در شبكه بهداشت و درمان فارسان برگزار شد.
 كميته سلامت رواني ،اجتماعي ، اعتيادو الكل  با حضور سرپرست ومديران شبكه بهداشت و درمان فارسان ومسوولين ادارات در  محل شبكه بهداشت درمان فارسان برگزار شد.در اين جلسه با توجه به حضور كليه ادارات درموردهفته سلامت كه هفته اول ارديبهشت مي باشدبرنامه ريزي شد وهمچنين درموردحمايتهاي رواني اجتماعي درحوادث وبلايا مصوباتي عنوان شد .
تعداد بازدید: 17
Powered by DorsaPortal