۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
1395/12/10 /Dorsapax//Data/Sub_23/File/Resize/ترويج شير مادر.jpg
كارگاه ترويج تغذيه با شيرمادر،در شبكه فارسان برگزار شد
برگزاري كارگاه ترويج تغذيه با شيرمادر با محوريت داوطلبان سلامت محلات وبا حضور سرپرست محترم، مديران، كارشناسان، مراقبين  سلامت، بهورزان شبكه بهداشت و درمان فارسان،  سركار خانم يوسفي كارشناس مركز بهداشت استان وبا تدريس خانم دكتر نوريزاده توسط واحد سلامت خانواده شهرستان فارسان در سالن آموزشگاه بهورزي
تعداد بازدید: 18
Powered by DorsaPortal