۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن
1395/10/27 كارگاه آموزشي فرزند پروري پيشگيرانه در شبكه  فارسان برگزار شد
كارگاه آموزشي فرزند پروري پيشگيرانه در شبكه فارسان برگزار شد
دكتر مجيد فاضلي اظهارداشت:منظور از شيوه‌هاي فرزند پروري، روش‌هايي است كه والدين براي تربيت فرزندان خود به‌كار مي‌گيرند و بيانگر نگرش‌هايي است كه آن‌ها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنين شامل معيارها و قوانيني است كه براي فرزندان خويش وضع مي كنند.
سرپرست شبكه بهداشت ودرمان فارسان افزود: بايد پذيرفت كه رفتارهاي فرزند پروري به واسطه فرهنگ، نژاد و گروه‌هاي اقتصادي تغيير مي‌كند.
در ادامه خانم اسلامي گفت:فرزندپروري مجموعه‌اي اعمال و رفتارهايي است كه والدين اختصاصا براي رشد، برقراري ارتباط، آموزش، ارضاي نيازها، مراقبت، تربيت فرزندان و ... انجام مي‌دهند.
مسئول واحد سلامت روان شبكه افزود: با اشاره به انواع روش‌هاي فرزندپروري  برخي از والدين صرفا مي‌خواهند به فرزندانشان محبت كنند، گروهي نيز تنها رعايت نظم و كنترل فرزندان براي آنها داراي اهميت بوده و گروهي ديگر رفتارهايي از خود بروز مي‌دهند كه تلفيقي از محبت و انضباط مي باشد. از اين روي بهترين روش، روش قاطعانه است كه والدين هم از فرزندان خود انتظاراتي دارند و هم نسبت به آنها توجه و محبت كافي نشان مي‌دهند كه اين انتظارات منطقي و متناسب با سن فرزندان مي باشد
تعداد بازدید: 15
Powered by DorsaPortal